Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 през 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 април 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 април 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 март 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 март 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 28 февруари 2022 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 28 февруари 2022 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 през 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 декември 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 декември 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 ноември 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 ноември 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 октомври 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 октомври 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 септември 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 септември 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 април 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 април 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 март 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 март 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 28 февруари 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 28 февруари 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 януари 2021 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 януари 2021 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 през 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 декември 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 декември 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 ноември 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 ноември 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 октомври 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 октомври 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 септември 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 септември 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 август 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 юли 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 30 юни 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2020 г.

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 31 май 2020 г.

Отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 (април 2020 г.)

Обяснителна записка към отчет на разходите на НОИ за предотвратяване на разпространението на COVID-19 (април 2020 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2023 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.03.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.03.2023 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2023 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2023 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2023 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2023 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2023 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2023 г. - КСФ - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2023 г. - КСФ - март)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (второ тримесечие 2023 г. - КСФ - юни)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (първо тримесечие 2023 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (август 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (юли 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (май 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (април 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (февруари 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2023 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (януари 2023 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2023 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.03.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.03.2023 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2023 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2023 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2023 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2023 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2023 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2023 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд ГВРС) 2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2023 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2023 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.03.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.06.2023 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.03.2023 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2023 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (август 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (юли 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (май 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (април 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (февруари 2023 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (януари 2023 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2022 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.12.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.03.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.12.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.03.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.09.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2022 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - ДОО (2022 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2022 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2022 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2022 г. - КСФ - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2022 г. - КСФ - март)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (второ тримесечие 2022 г. - КСФ - юни)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (първо тримесечие 2022 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (ноември 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (октомври 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (август 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (юли 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (май 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (април 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (февруари 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2022 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (януари 2022 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2022 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.12.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.03.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.03.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ- УПФ (2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.09.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2022 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - УПФ (2022 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2022 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2022 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2022 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд ГВРС) 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.09.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2022 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.12.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.03.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.09.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.06.2022 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.03.2022 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - фонд ГВРС (2022 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2022 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (ноември 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (октомври 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (август 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (юли 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (май 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (април 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (февруари 2022 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (януари 2022 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2021 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.12.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.03.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.12.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.03.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.09.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2021 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - ДОО (2021 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2021 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2021 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2021 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2021 г. - КСФ - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2021 г. - КСФ - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2021 г. - КСФ - март)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (трето тримесечие 2021 г. - КСФ - септември)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (второ тримесечие 2021 г. - КСФ - юни)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (първо тримесечие 2021 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (ноември 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (октомври 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (август 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (юли 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2021 г.)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (май 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2021 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (април 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (февруари 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2021 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (януари 2021 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2021 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.12.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.03.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.03.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ- УПФ (2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.09.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2021 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - УПФ (2021 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2021 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2021 г. - юли)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2021 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2021 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд ГВРС) 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.09.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2021 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.12.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.03.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.09.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.06.2021 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.03.2021 г.)

Баланс и отчет за приходи и разходи на НОИ - фонд ГВРС (2021 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2021 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (август 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (юли 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (май 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (април 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (февруари 2021 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (януари 2021 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2020 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.03.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.03.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.12.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.09.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2020 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2020 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2020 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2020 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2020 г. - КСФ - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2020 г. - КСФ - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2020 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2020 г. - ДЕС - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2020 г. - ДЕС - юни)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (трето тримесечие 2020 г. - КСФ - септември)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (второ тримесечие 2020 г. - КСФ - юни)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (първо тримесечие 2020 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (ноември 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (ноември 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (октомври 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (октомври 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (август 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (август 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (юли 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (юли 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (май 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (май 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2020 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (април 2020 г. - ДЕС)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (април 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (февруари 2020 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (февруари 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ДОО - (януари 2019 г. - КСФ)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - (януари 2019 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.12.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.09.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.03.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.03.2020 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2020 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2020 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2020 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2020 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд ГВРС) 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.12.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.09.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2020 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.03.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.12.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.09.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.06.2020 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.03.2020 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (четвърто тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2020 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (ноември 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (октомври 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (август 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (юли 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (май 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (април 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (февруари 2020 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС - (януари 2020 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд “ГВРС”) 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.12.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.09.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (към 31.03.2019 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (четвърто тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2019 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2019 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (ноември 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (октомври 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (август 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (юли 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (май 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (април 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (февруари 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (януари 2019 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.12.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.09.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (към 31.03.2019 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2019 г.)

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства (ноември 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2019 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2019 г. - КСФ - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2019 г. - ДЕС - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2019 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2019 г. - КСФ - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2019 г. - ДЕС - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2019 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2019 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2019 г.)

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства - ДОО (октомври 2019 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.12.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.09.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 30.06.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - ДОО (към 31.03.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (12.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (12.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (09.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (09.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (06.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (06.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (03.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (03.2018 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2018 г. - ДЕС)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2018 г. - ДЕС)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2018 г. - СЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2018 г.- ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2018 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2018 г.)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2017 г.

Годишен финансов отчет 2017 - ДОО 

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (09.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (06.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (03.2017 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (09.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (06.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (03.2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2017 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2017 г. - ДЕС) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2017 г. - ДЕС) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2017 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2017 г. - ДЕС)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2016 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - ДОО (2016 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2016 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - ДОО (2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2016 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2016 г. - КСФ) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2016 г. - ДЕС) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2016 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2016 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2016 г. - ДЕС)

Отчети и баланси на НОИ (ДОО) 2015 г.

Баланс на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (четвърто тримесечие 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (трето тримесечие 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (второ тримесечие 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (декември 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (ноември 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (октомври 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (септември 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (август 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юли 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (юни 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (май 2015 г. - ДЕС)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (април 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (март 2015 г. - КСФ)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (февруари 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - ДОО (януари 2015 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.12.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.09.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2019 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (към 31.03.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.12.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.09.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 30.06.2019 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - (към 31.03.2019 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2019 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2019 г. - септември)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2019 г. - юни)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2019 г. - март)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2019 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2019 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.12.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.09.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 30.06.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - УПФ (към 31.03.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (12.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (09.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (09.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (06.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (06.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (03.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (03.2018 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (септември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юни 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (март 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2018 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2017 г.

Годишен финансов отчет 2017- УПФ

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (09.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (06.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (03.2017 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (09.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (06.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (03.2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (декември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (септември 2017 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юни 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (март 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2017 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2016 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - УПФ (2016 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2016 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - УПФ (2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2016 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (септември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юни 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (март 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2016 г.)

Отчети и баланси на НОИ (УПФ) 2015 г.

Баланс на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (четвърто тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (трето тримесечие 2015 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (второ тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (декември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (ноември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (октомври 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (септември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (август 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юли 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (юни 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (май 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (април 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (март 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (февруари 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - УПФ (януари 2015 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд “ГВРС”) 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.12.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.09.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 30.06.2018 г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на НОИ - фонд ГВРС (към 31.03.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (12.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (09.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (09.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (06.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (06.2018 г.)

Обяснителна записка към баланс на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (03.2018 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд ГВРС (03.2018 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (четвърто тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2018 г.)

Баланс на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (трето тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (второ тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (първо тримесечие 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (декември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (ноември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (октомври 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (септември 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (август 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (юли 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (юни 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (май 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (април 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (март 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (февруари 2018 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд ГВРС (януари 2018 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд “ГВРС”) 2017 г.

Годишен финансов отчет 2017 -ГВРС

Обяснителна записка към баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (09.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (06.2017 г.)

Обяснителна записка към баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (03.2017 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2017 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд "ГВРС" (09.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд "ГВРС" (06.2017 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд "ГВРС" (03.2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (декември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (ноември 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (октомври 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (септември 2017 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (август 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юли 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юни 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (май 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (април 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (март 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (февруари 2017 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (януари 2017 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд “ГВРС”) 2016 г.

Обяснителна записка към баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (2016 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" - (четвърто тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2016 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2016 г.)

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение - фонд "ГВРС" (2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (четвърто тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (ноември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (октомври 2016 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (септември 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (август 2016 г.) - предварителен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юли 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юни 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (май 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (април 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (март 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (февруари 2016 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (януари 2016 г.)

Отчети и баланси на НОИ (фонд “ГВРС”) 2015 г.

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (четвърто тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2015 г.)

Баланс на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (четвърто тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (трето тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (второ тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (първо тримесечие 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (декември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (ноември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (октомври 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (септември 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (август 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юли 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (юни 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (май 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (април 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (март 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (февруари 2015 г.)

Отчет за касово изпълнение на бюджета на НОИ - фонд "ГВРС" (януари 2015 г.)