Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.06.2023 г. (pdf)

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.06.2023 г. (xls)

Статистически годишник "Пенсии" - 2022 г. (pdf)

Статистически годишник "Пенсии" - 2022 г. (xls)

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2022-2023 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.03.2023 г. (pdf)

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.03.2023 г. (xls)

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2021-2022 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.12.2022 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.09.2022 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.06.2022 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.03.2022 г.

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2020-2021 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2021 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.12.2021 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.09.2021 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.06.2021 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.03.2021 г.

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2019-2020 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2020 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.12.2020 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.09.2020 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 30.06.2020 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.03.2020 г.

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2017-2018-2019 г.

Статистически годишник „Пенсии“ за 2019 г.

Статистически бюлетин "Пенсии" към 31.12.2019 г.

Статистически бюлетин „Пенсии“ към 30.09.2019 г.

Статистически бюлетин „Пенсии“ към 30.06.2019 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.03.2019 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2018 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2018 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2018 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.06.2018 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.03.2018 г.

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2016-2017 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2017 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2017 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2017 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.06.2017 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.03.2017 г.

Справка за закупен осигурителен стаж по чл. 9а на КСО за периода 2015-2016 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2016 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2016 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.06.2016 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.03.2016 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2015 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2015 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2015 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 30.06.2015 г.

Статистически бюлетин по пенсии към 31.03.2015 г.

Статистически годишник "Пенсии" - 2014 г.