Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

 Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

 Към 31 май 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 4 482,6 млн. лв. Постъпилите приходи са с 619,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 8 460,5 млн. лв., което е с 1 663,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 7 546,1 млн. лв. Те са с 1 710,3 млн. лв. или с 29,3% повече спрямо същия период на 2022 г. Броят на пенсионерите за май 2023 г. е със 7 012 лица по-малък в сравнение със същия период на 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за май т.г. е 736,31 лв. Той е по-нисък от този за април с 39,58 лв. (5,1%), което се дължи на изплатената в предходния месец т.нар. „великденска добавка“. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок със 124,69 лв. (20,4%).

Средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за май 2023 г. е 809,16 лв. Той е по-нисък от този за април с 34,20 лв. (4,1%), поради изплатената тогава „великденска добавка“. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок със 148,50 лв. (22,5%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 май 2023 г. са в размер на 849,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 0,9 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към май е 4 099,9 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 37,8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 4,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 34,0 млн. лв. Извършените разходи са със 7,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 май са в размер на 1 124,0 хил. лв. Постъпилите приходи са с 43,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 264,1 хил. лв. Извършените разходи са с 253,8 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.