Информационни дни за българската общност на остров Крит по въпроси, свързани със социалното осигуряване и правата на сънародниците ни в чужбина, ще се проведат на 19, 20 и 21 април 2024 г. Те се организират от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на България в Атина със съдействието на консулската служба в гръцката столица.

В рамките на информационните дни ръководителят на службата по трудови и социални въпроси и експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) ще консултират българската общност по процедури и практически въпроси, свързани с пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

От страна на НОИ участие в консултациите ще вземат Кина Койчева – Лукарска, държавен експерт по осигуряването в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Централно управление, и Цветелина Илиева, експерт по осигуряването в отдел „Пенсии“ в териториалното поделение на института в Благоевград.

Консултациите ще бъдат насочени основно към процедурите за пенсиониране при натрупан осигурителен стаж в повече от една държава – членка на Европейския съюз, както и към използването на осигурителен стаж при безработица, болест и майчинство. Полезна за гражданите ще бъде и практическата информация за изплащането на пенсии от страна на гръцката осигурителна институция и защитата на трудовите права на работещите в Гърция.

Информационните дни ще се проведат в гр. Ираклио, о. Крит, по време на организираните изнесени консулски дни на адрес: ул. Андрогео № 2, Зала „Маноли Карелли“ (бивша зала „Андрогео“, Ираклио, ПК 712 02. Приемното време за граждани в посочените дни ще бъде от 09:30 до 14:30 часа.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.