Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 юли 2023 г. общият размер на отчетените приходи в ДОО е 6 352,0 млн. лв. Постъпилите приходи са с 811,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 12 047,3 млн. лв., което е 2 292,2 млн. лв. повече в сравнение с първите седем месеца на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 10 713,2 млн. лв. Разходите за пенсии са с 2 376,7 млн. лв. или с 28,5% повече спрямо същия период на миналата година.

Броят на пенсионерите за юли 2023 г. е с 4 547 лица по-малък в сравнение с година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през седмия месец от годината е 825,44 лв. Той е по-висок с 90,72 лв. (12,3%) от този за предходния месец юни и със 148,81 лв. (22,0%) по-висок в сравнение със средния размер за същия месец на 2022 г.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за юли 2023 г. е 907,45 лв. Той е по-висок от този за юни с 99,80 лв. (12,4%). В сравнение със същия месец на 2022 г., средният размер е по-висок със 175,27 лв. (23,9%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 юли т.г. те са в размер на 1 242,5 млн. лв. Отчетените разходи са с 55,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли е 5 715,7 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 57,2 млн. лв. Постъпилите приходи са с 4,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 48,5 млн. лв. Извършените разходи са с 10,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 юли са в размер на 2 155,1 хил. лв. Постъпилите приходи са с 94,1 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 017,3 хил. лв. Извършените разходи са с 408,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.