Националният осигурителен институт (НОИ) и синдикатите сключиха Колективен трудов договор, с който страните се ангажират да благоприятстват и поддържат климат на доверие, отговорност и взаимно зачитане, както и да си сътрудничат в името на устойчивото и възходящо развитие на института.

НОИ бе представляван от своя управител Ивайло Иванов, подписите от другата договаряща страна положиха  Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ, представлявана от Кръстьо Боянов – председател, и нейният основен член – Синдикатът на работещите в НОИ, представляван от Димитринка Георгиева – председател, и Синдикатът на административните служители „Подкрепа“, представляван от председателя си Кремена Атанасова.

Като конкретика предметът на договора урежда условията за синдикална дейност и взаимоотношенията между страните; трудовата заетост и професионална квалификация; работно време, почивки и отпуски; трудови възнаграждения и обезщетения; здравословни и безопасни условия на труд; социално-битовото и културно обслужване.

Институтът като работодател и синдикатите подписаха и  Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Националния осигурителен институт. Споразумението е израз на общата воля за изграждане на професионална, политически неутрална и отговорна държавна администрация, призвана да служи на интересите на обществото.

 

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.