home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

Stara Zagora

home Stara Zagora, 44, Ruski, bul., postal code 6000

fax fax: 042-61-54-40

fax fax: 042-61-53-40

email E-mail: Stara_Zagora@nssi.bg

Contacts

Contact center