home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

Sofia-region

home Sofia-region, 48, Alexander Stambolijski bul., postal code 1301

fax fax: 02-926-25-40

email E-mail: Sofia_region@nssi.bg

Contacts

Contact center