Списък на допуснатите кандидати до практически изпит Списък на допуснатите кандидати Обявление