Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-декември 2014 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 30 декември 2014 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 30 декември 2013 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-декември 2013 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-септември 2013 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 30 септември 2013 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-юни 2013 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 30 юни 2013 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 31 март 2013 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-март 2013 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-декември 2012 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 31 декември 2012 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 г. - 30 септември 2012 г.

Осигурителен архив - обобщени данни за периода м. януари - м. септември 2012 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари - юни 2012 г. (данни с натрупване)

Осигурителен архив - обобщени данни за периода 30 юни 2005 - 30 юни 2012 г.