На 25 януари 2023 г. се състоя информационна среща по проект BG05SFOP001-1.020 „Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с бенефициент Националният осигурителен институт (НОИ).

На събитието, състояло се изцяло в онлайн среда, бяха представени основните цели на проекта: подобряване на дейността на НОИ по отношение на изплащането на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания; оптимизиране на контролната дейност на институцията по спазване на осигурителното законодателство и като резултат оптимизиране на процеса по административно обслужване и намаляване на административната тежест за всички заинтересовани страни.

Проектът предвижда развитието и въвеждането на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез консолидиране на информационните източници в единно Електронно социалноосигурително досие за всяко осигурено лице, самоосигуряващ се и осигурител.

„Ще бъде изградена специална информационна система, която да управлява логическите връзки между съвкупността от структурирани данни и неструктурирани електронни документи за осигурителните права на всеки бенефициент на социалното осигуряване“, обобщи Даниела Асенова, директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в НОИ и ръководител на проекта.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.