home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

Haskovo

home Haskovo, 30, Georgi Kirkov str., postal code 6300

fax fax: 038-60-71-40

email E-mail: Haskovo@nssi.bg

Contacts

Contact center