home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

Ruse

home Ruse, 26, Asen Zlatarov, str., 1, Anguel Kantchev, str. (Pensions Dpt), postal code 7000

fax fax: 082-81-64-40

email E-mail: Ruse@nssi.bg

Contacts

Contact center