Информация за плащанията в СЕБРА за месец декември 2023 г.