Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Одитен доклад за извършен одит на отчета на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2022 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2021 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2019 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2018 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2017 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Националния осигурителен институт

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Националния осигурителен институт за 2016 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на Националния осигурителен институт

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Националния осигурителен институт