home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ и НАП интегрират системите си за електронно обслужване

Read more...На 30 юни 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП) подписаха споразумение за взаимодействие при осигуряването на достъп до електронни административни услуги.

Read more...

НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли

Read more...От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

Read more...

От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че от 1 юли 2015 г., размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г. включително, се увеличават с 1,9 на сто съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ.

Read more...

Публикуван е вторият брой за 2015 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че вторият брой за 2015 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

Изтича преходният период за подаване на болнични листове на хартия

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че на 30 юни 2015 г. изтича 6-месечният преходен период за представяне в ТП на НОИ от органите на медицинската експертиза (лекари, лекари по дентална медицина, ЛКК) на хартиен или електронен носител на данните за издадените от тях болничните листове.

Read more...

Contacts

Contact center