home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

От 15 до 17 септември 2015 г. в гр. Варна ще се проведат българо-германски консултационни дни

Read more...От 15 до 17 септември 2015 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в гр. Варна ще бъде домакин на традиционните българо-германските консултационни дни.

Read more...

НОИ отчете резултатите по проект за повишаване квалификацията на служителите за ефективно обслужване на хората с увреждания

Read more...На 28 юли 2015 г. на заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) отчете резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния осигурителен институт за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”

Read more...

Над 300 служители на НОИ преминаха обучение за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания

Read more...Националният осигурителен институт приключи успешно Дейност 1 „Обучения за професионална компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на лица с увреждания” по Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”

Read more...

НОИ публикува полезна информация за лицата, работили в Гърция

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че в отговор на зачестилите запитвания от страна на лица с гръцки осигурителен стаж относно условията за реализация на пенсионните им права в Гърция, на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) е публикувана полезна за тях информация.

Read more...

НОИ отчете резултатите по проект за изграждане на интегрирана система за електронен обмен на данни

Read more...На 21 юли 2015 г. на заключителна конференция Националният осигурителен институт (НОИ) отчете резултатите от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на парични обезщетения от ДОО”

Read more...

Contacts

Contact center