home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ беше домакин на работна среща на международния консорциум SAFE

Read more...От 18 до 22 януари 2016 г. Националният осигурителен институт (НОИ) беше домакин на работна среща на членовете на международния консорциум “Социални агенции за бъдеща Европа“ (SAFE).

Read more...

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание Решение № 2.1 по Протокол № 1 от 14 януари 2016 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.), открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2016 г.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2015 г. е 749,74 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2014 г. до 30.11.2015 г. е 722,35 лв.

Read more...

Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира задължените лица по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), че от 6 януари 2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път чрез Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО. Системата е достъпна в рубриката Е-услуги/еПарични обезщетения/Софтуер.

Read more...

Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии се намалява от три на два месеца

Read more...Националният осигурителният институт (НОИ) информира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. е направена промяна в чл. 117, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, с която се намалява срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии от три на два месеца от получаването им.

Read more...

Contacts

Contact center