home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

На сайта може да попълните анкета за обслужването в приемните на НОИ. Вашето мнение е важно за нас!

НОИ посрещна делегация от Кралство Нидерландия

Read more...На 14 септември 2017 г. Националният осигурителен институт (НОИ) беше домакин на работна среща между представители на институцията и служители на Банката за социално осигуряване (SVB), която е службата на Кралство Нидерландия, компетентна по отношение на пенсиите за старост и наследствените пенсии.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец юли 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2017 г. е 811,75 лв.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец юни 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2017 г. е 803,13 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. е 793,55 лв.

Read more...

НОИ е издал в приемните си над един милион персонални кодове за достъп до е-услуги

Read more...Броят на издадените в приемните на Националния осигурителен институт (НОИ) Персонални идентификационни кодове (ПИК) достигна един милион.

Read more...

Българо-германски консултационни дни за пенсиите ще се проведат в Бургас през септември

Read more...От 26 до 28 септември 2017 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас ще бъде домакин на традиционните българо-германски консултационни дни.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец май 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2017 г. е 814,36 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г. е 789,50 лв.

Read more...

НОИ изплаща преизчислените пенсии от 7 юли

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 г. включително.

Read more...

НОИ стартира проект за утвърждаване принципите на доброто управление

Read more...В изпълнение на основните насоки за своето развитие за периода 2015-2017 г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

Read more...

От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път.

Read more...

Надзорният съвет на НОИ избра ново ръководство

Read more...На свое заседание, проведено на 22 юни 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) избра ново ръководство.

Read more...

НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че започва изпращането на персонални уведомителни писма до всички лица, които през 2018 г. ще навършат изискуемата от закона възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец април 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2017 г. е 825,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г. е 785,68 лв.

Read more...

НОИ проучва чешкия опит в медицинската експертиза на работоспособността

Read more...На 12 юни 2017 г. Националният осигурителен институт (НОИ) беше домакин на работна среща с делегация на Чешката администрация за социално осигуряване (CSSZ).

Read more...

Майките, които се връщат по-рано на работа, ще получават половината от майчинството си от 1 юни

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юни 2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).

Read more...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.

Read more...На свое заседание, проведено на 22 май 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. във връзка с промяна на чл. 10, който определя минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Read more...

Променен е съставът на Надзорния съвет на НОИ

Read more...С решение на Министерския съвет на Република България от 17 май 2017 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Read more...

До 12 юни 2017 г. НОИ приема старите образци на удостоверенията за изплащане на парични обезщетения и помощи

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира осигурителите и самоосигуряващите се лица, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /НПОПДОО/ настъпват промени по отношение на представянето на образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец март 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2017 г. е 811,13 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2016 г. до 31.03.2017 г. е 781,25 лв.

Read more...

Изплащането на руските пенсии у нас за второто тримесечие ще започне по-рано

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че изплащането на руските пенсии за второто тримесечие на 2017 г. на лицата, живеещи у нас, ще започне по-рано от обичайното – на 5 май.

Read more...

До избора на нов управител на НОИ функциите му се изпълняват от подуправителя

Read more...Във връзка с освобождаването на Бисер Петков като управител на НОИ и избора му за министър на труда и социалната политика, подуправителят Весела Караиванова-Начева изпълнява функциите на управител съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Read more...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република е в сила от 1 май 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт информира, че от 1 май 2017 г. влиза в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република.

Read more...

График за изплащане на пенсиите през м. май 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт информира, че във връзка с празничните и почивни дни през май 2017 г. изплащането на пенсиите за месеца ще започне на 9 май (вторник) и ще приключи на 22 май (понеделник).

Read more...

НОИ с престижна награда от Webit за дигитален проект в публичната администрация

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) получи голямото отличие „Best Public Institution in Citizen Interaction” на годишните награди “Награди на бъдещето” на осмото издание на Webit Festival Europe.

Read more...

От 1 май 2017 г. се променят условията за приемане на данни в Електронния регистър на болничните листове

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява задължените лица, които представят данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО), че от 01 май 2017 г., влизат в сила промени в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2017 г. е 791,26 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2016 г. до 28.02.2017 г. е 777,36 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

График за изплащане на пенсиите и обезщетенията през м. април

Read more...Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с предстоящите великденски празници изплащането на пенсиите през месец април ще започне на 06.04.2017 г. (четвъртък) и ще приключи на 20.04.2017 г. (четвъртък).

Read more...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.


Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 3 април (понеделник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...

НОИ публикува нова е-услуга за осигурители

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя нова електронна услуга „Справка за постъпилите данни в Електронния регистър на болничните листове от издаден/анулиран болничен лист“, предназначена за осигурителите и упълномощените от тях лица, които подават документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.

Read more...

Нова е-услуга на НОИ позволява онлайн справки от статистически данни

Read more...За улеснение на потребителите Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя нова електронна услуга „Генериране на динамични справки върху статистически данни“, която е достъпна на интернет страницата на института (www.nssi.bg) в рубрика НОИ/Статистика/Онлайн статистически справки

Read more...

Публикуван е първият брой за 2017 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че първият брой за 2017 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г. е 795,09 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г. е 773,45 лв.

Read more...

Добавките към пенсиите на репресираните лица са с увеличен размер

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че пенсионерите, получаващи добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат полагащото им се плащане в увеличен размер през месец март.

Read more...

Публикувани са промени във функционалните изисквания за онлайн подаване на данни от болнични листове

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са публикувани утвърдените изменения във функционалните изисквания за структурата, формата и контрола на данните, поддържани от програмните продукти за изготвяне и подаване по електронен път на болнични листове и решенията по обжалването им.

Read more...

НОИ получи голямата награда от конкурса „ИТ проекти на годината" за 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) спечели голямата награда на традиционния конкурс „ИТ проект на годината”, организиран от вестник Computerworld България и Банка ДСК.

Read more...

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Read more...На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Read more...

Трима нови представители от държавната квота влизат в Надзорния съвет на НОИ

Read more...

С решение на Министерския съвет на Република България от 8 февруари 2017 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец декември 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2016 г. е 821,65 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. е 770,07 лв.

Read more...

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание точка І от Решение № 2.1 по Протокол № 1 от 12 януари 2017 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.), открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2016 г. е 793,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016 г. е 766,89 лв.

Read more...

Информация във връзка с цената на обажданията към единния телефонен номер 0700 14 802

Read more...Във връзка с появилата се в публичното пространство информация относно цената, която заплащат клиентите на НОИ при обаждане на единния телефонен номер 0700 14 802 за връзка с институцията, Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност и по никакъв начин не натоварва сметките на потребителите повече от обявенaтa на интернет страницата на институцията цена за минута разговор.

Read more...

Contacts

Contact center