home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Публикуван е първият брой за 2017 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че първият брой за 2017 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г. е 795,09 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г. е 773,45 лв.

Read more...

Добавките към пенсиите на репресираните лица са с увеличен размер

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че пенсионерите, получаващи добавка по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат полагащото им се плащане в увеличен размер през месец март.

Read more...

Публикувани са промени във функционалните изисквания за онлайн подаване на данни от болнични листове

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са публикувани утвърдените изменения във функционалните изисквания за структурата, формата и контрола на данните, поддържани от програмните продукти за изготвяне и подаване по електронен път на болнични листове и решенията по обжалването им.

Read more...

НОИ получи голямата награда от конкурса „ИТ проекти на годината" за 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) спечели голямата награда на традиционния конкурс „ИТ проект на годината”, организиран от вестник Computerworld България и Банка ДСК.

Read more...

Contacts

Contact center