home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Среден осигурителен доход за страната за месец януари 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2015 г. е 706,55 лв.

Read more...

НОИ стартира проект за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

Read more...

Публикуван е първият брой за 2015 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че първият брой за 2015 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

Руският пенсионен фонд предвижда забавяне при изплащането на руските пенсии у нас

Read more...Във връзка с получено съобщение от Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че се очаква забавяне на изплащането на руските пенсии за първото тримесечие на 2015 г. на пенсионери, живеещи в България.

Read more...

НОИ започва реализацията на проекта за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи

Read more...Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансиран от Европейския съюз и съфинансиран чрез Европейския социален фонд.

Read more...

Contacts

Contact center