home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Надзорният съвет на НОИ избра ново ръководство

Read more...На свое заседание, проведено на 23 април 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт избра ново ръководство - председател и двама заместник-председатели.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2015 г. е 701,06 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2014 г. до 28.02.2015 г. е 690,18 лв.

Read more...

НОИ публикува нова е-услуга за справка за постъпили данни от издадени болнични листове в ЕРБЛРО

Read more...От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).

Read more...

Декларация „Живот“ вече се подава и по електронен път

Read more...От 01 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга - “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България”.

Read more...

НОИ изплаща руските пенсии на 3 април

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на 3 април 2015 г. по банков път ще бъдат изплатени руските пенсии за първото тримесечие на годината на пенсионерите, живеещи в България.

Read more...

Contacts

Contact center