home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Read more...На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Read more...

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание Решение № 1.1.1 по протокол № 1 от 13.01.2015 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г. е 700,16 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2013 г. до 30.11.2014 г. е 679,98 лв.

Read more...

Данните от над 46 000 болнични листове са постъпили в Електронния регистър на НОИ

Read more...От началото на годината до 11 януари 2015 г. в електронния регистър на НОИ са постъпили над 46 000 болнични листове. Приемът на болнични листове по електронен път е осигурен от 00:00 часа на 01.01.2015 г.

Read more...

НОИ публикува програмен продукт за издаване на болнични листове и решения по обжалването им

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че на интернет страницата на института (www.noi.bg), в рубрика Е-услуги - еБолнични листове, е публикуван софтуер, който се разпространява безплатно от НОИ, за издаване на болнични листове и решения по обжалването им.

Read more...

Contacts

Contact center