home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Важно! До 12 юни 2017 г. включително НОИ приема старите образци - Приложения № 9, № 10 и № 11 за изплащане на парични обезщетения и помощи. След 16 юни 2017 г. ще се приемат само новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11!

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.

Read more...На свое заседание, проведено на 22 май 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. във връзка с промяна на чл. 10, който определя минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Read more...

Променен е съставът на Надзорния съвет на НОИ

Read more...С решение на Министерския съвет на Република България от 17 май 2017 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Read more...

До 12 юни 2017 г. НОИ приема старите образци на удостоверенията за изплащане на парични обезщетения и помощи

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира осигурителите и самоосигуряващите се лица, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /НПОПДОО/ настъпват промени по отношение на представянето на образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец март 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2017 г. е 811,13 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2016 г. до 31.03.2017 г. е 781,25 лв.

Read more...

Изплащането на руските пенсии у нас за второто тримесечие ще започне по-рано

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че изплащането на руските пенсии за второто тримесечие на 2017 г. на лицата, живеещи у нас, ще започне по-рано от обичайното – на 5 май.

Read more...

Contacts

Contact center