home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

Read more...С решение на Министерския съвет на Република България от 26 ноември 2014 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Read more...

От 1 декември 2014 г. НОИ започва издаването на уникални номера на болничните листове

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че със стартирането на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., в който данните вече ще се подават по електронен път, издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност”, ще бъдат невалидни.

Read more...

Нова е-услуга на НОИ изчислява прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане

Read more...„Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане” е новата електронна услуга, достъпна за потребителите чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г. е 683,34 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2013 г. до 30.09.2014 г. е 673,65 лв.

Read more...

Стартира проект за подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

Read more...

Contacts

Contact center