home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

График за изплащане на пенсиите през м. май 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с празничните и почивни дни през м. май 2016 г. изплащането на пенсиите ще започне на 5 май 2016 г. (четвъртък) и ще приключи на 20 май (петък).

Read more...

НОИ получи престижна награда за добри практики в администриране на социалното осигуряване

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) бе отличен със специална награда за постижения в електронния обмен на документи и данни за изплащане на краткосрочни обезщетения по време на Регионалния европейски форум за социално осигуряване, който се проведе в периода 18 - 20 април 2016 г. в шведската столица Стокхолм.

Read more...

Публикуван е Годишният отчет за дейността на НОИ за 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт съобщава, че Годишният отчет за дейността на НОИ за 2015 г. е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

НОИ отбеляза своята 20-годишнина с юбилейна конференция

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) отбеляза своята 20-годишнина с юбилейна конференция на тема „20 години Национален осигурителен институт – постижения, предизвикателства, перспективи“.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2016 г. е 743,25 лв.

Read more...

Contacts

Contact center