home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание точка І от Решение № 2.1 по Протокол № 1 от 12 януари 2017 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.), открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2016 г. е 793,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016 г. е 766,89 лв.

Read more...

Информация във връзка с цената на обажданията към единния телефонен номер 0700 14 802

Read more...Във връзка с появилата се в публичното пространство информация относно цената, която заплащат клиентите на НОИ при обаждане на единния телефонен номер 0700 14 802 за връзка с институцията, Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност и по никакъв начин не натоварва сметките на потребителите повече от обявенaтa на интернет страницата на институцията цена за минута разговор.

Read more...

2-ри януари 2017 г. е неприсъствен ден

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че в ДВ, брой 105 от 30.12.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ). На основание новата ал. 2 на чл. 154 от КТ 2 януари 2017 г. е неприсъствен ден.

Read more...

Публикуван е четвъртият брой за 2016 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че четвъртият брой за 2016 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Изданието е онлайн от 27 декември и е достъпно в рубриката „За потребителя” - „Информационни материали”.

Read more...

Contacts

Contact center