home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стартира проект за подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

Read more...

НОИ и ИКА обсъдиха проблеми, свързани с изплащането на гръцки пенсии

Read more...На 7 и 8 октомври 2014 г. в Атина се състоя първа работна среща между експерти на Националния осигурителен институт (НОИ) и на Гръцкия осигурителен институт (ИКА), който е компетентната институция за отпускане и изплащане на основните пенсии, които са придобити въз основа на плащане на задължителни осигурителни вноски.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец август 2014 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2014 г. е 671,51 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. е 670,58 лв.

Read more...

НОИ стартира първия етап от преминаването към електронен обмен на данни за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност

Read more...От 1 януари 2015 г. стартира първият етап от електронизирането на процеса по изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

Read more...

Публикувани са функционалните изисквания за разработването на софтуер за органите на медицинската експертиза

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) продължава своята работа по успешното внедряване на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г.

Read more...

Contacts

Contact center