home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ получи голямата награда от конкурса „ИТ проекти на годината" за 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) спечели голямата награда на традиционния конкурс „ИТ проект на годината”, организиран от вестник Computerworld България и Банка ДСК.

Read more...

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Read more...На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Read more...

Трима нови представители от държавната квота влизат в Надзорния съвет на НОИ

Read more...

С решение на Министерския съвет на Република България от 8 февруари 2017 г. е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец декември 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2016 г. е 821,65 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. е 770,07 лв.

Read more...

НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на основание точка І от Решение № 2.1 по Протокол № 1 от 12 януари 2017 г. на Надзорния съвет на НОИ и във връзка с чл. 21 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.), открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Read more...

Contacts

Contact center