home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Публикуван е годишникът „Държавното обществено осигуряване през 2014 г.“

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че ежегодното издание „Държавното обществено осигуряване през 2014 г.“ вече е публикувано на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 23 септември 2015 г

Read more...Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.

Read more...

Публикуван е отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към м. юни 2015 г.

Read more...2331,7 млн. лв. са постъпилите приходи за държавното обществено осигуряване (ДОО) (без трансфери) към м. юни 2015 г., което е 50,9% изпълнение на плана за годината или с 115,3 млн. лв. повече от заложеното в плана за първото шестмесечие.

Read more...

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност от държавното обществено осигуряване (обр. УП-22) и за избор от страна на лицата средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) (обр. УП-22.1).

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец юни 2015 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2015 г. е 714,05 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. е 704,04 лв.

Read more...

Contacts

Contact center