home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 29 август 2014 г

Read more...Националният осигурителен институт уведомява, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.

Read more...

НОИ ще приема заявления извън регламентирания срок за смяна на платеца от клиенти на КТБ и „Креди Агрикол България” ЕАД

Read more...В продължение на предприетите до момента действия, във връзка с предстоящото изплащане на пенсиите за м. август и с цел осигуряване на възможност за своевременно удовлетворяване на заявленията на пенсионерите, клиенти на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, желаещи смяна на платеца, Националният осигурителен институт (НОИ) е създал организация за прием и обработване на постъпили заявления извън регламентирания срок. При подаване на заявления за смяна на платеца до края на работния ден на 4 август 2014 г., пенсиите на лицата ще се изплащат чрез новия заявен платец още от м. август.

Read more...

Действията на НОИ по казуса с изплащаните пенсии по сметки в КТБ АД и “Креди Агрикол България” ЕАД са навременни и адекватни

Read more...В отговор на отправените чрез медиите обвинения от омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев към Националния осигурителен институт (НОИ) относно пасивност от страна на института за своевременно информиране на всички лица, получаващи пенсии по сметки в „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, Националният осигурителен институт информира следното:

Read more...

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за шестмесечието на 2014 г.

Read more...С 20,1 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване за първите шест месеца на годината. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към м. юни 2014 г.

Read more...

420 консултации бяха предоставени в рамките на българо-германските консултационни дни

Read more...От 08 до 10 юли 2014 г. в Мюнхен се проведе петнадесетия кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското пенсионно осигуряване.

Read more...

Contacts

Contact center