home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г. е 768,18 лв.

Read more...

Двама нови членове влизат в състава на Надзорния съвет на НОИ

Read more...Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката е одобрен от правителството за нов член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) от държавната квота. Другият нов представител в ръководния орган на институцията е проф. д-р Богомил Манов от Съюза за стопанска инициатива.

Read more...

Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна Гора е в сила от 1 октомври 2016 г.

Read more...Националният осигурителен институт информира, че от 1 октомври 2016 г. влиза в сила Спогодбата между Република България и Черна Гора за социална сигурност и Административното споразумение за нейното прилагане.

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец август 2016 г.

Read more...

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2016 г. е 755,00 лв.

Read more...

Още две нови електронни услуги са достъпни на интернет страницата на НОИ

Read more...Националният осигурителен инститит (НОИ) информира, че от 10 октомври 2016 г. на интернет страницата на института е активна нова административна електронна услуга с ПИК и ЕГН „Подаване на документи, удостоверяващи обучение в други държави за продължаване срока на изплащане на наследствени пенсии“.

Read more...

Contacts

Contact center