home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Публикуван е третият брой за 2014 г. на информационния бюлетин на НОИ

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че третият брой за 2014 г. на информационния бюлетин на НОИ вече е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Read more...

НОИ стартира проект за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи

Read more...Националният осигурителен институт (НОИ) стартира изпълнението на Проект “Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ по Оперативна програма „Административен капацитет”

Read more...

Среден осигурителен доход за страната за месец юли 2014 г.

Read more...Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2014 г. е 676,38 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2013 г. до 31.07.2014 г. е 667,65 лв.

Read more...

График за изплащане на пенсиите през м. септември 2014 г.

Read more...Националният осигурителен институт съобщава, че през месец септември 2014 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 5-ти септември (петък) и ще приключи на 19-ти септември (петък).

Read more...

Удължава се срокът за издаване на удостоверения за профилактика и рехабилитация

Read more...Националният осигурителен институт уведомява, че териториалните поделения на НОИ ще продължат да издават удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и след 29.08.2014 г., но само на лица, които имат

Read more...

Contacts

Contact center