home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

eservice

Списък на електронните услуги на НОИ

На телефон - 0700 14 802 се извършват консултации по технически въпроси при използване на електронни услуги, предоставяни на осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица:

  • справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
  • издаване на ПИК и ИКО;
  • регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;
  • програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията на обжалването им;
  • интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО;
  • други.

Contacts

Contact center