home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

На сайта може да попълните анкета за обслужването в приемните на НОИ. Вашето мнение е важно за нас!

ТП на НОИ - гр. Пловдив

homeгр. Пловдив, 4000, ул. "Любен Каравелов" № 7, ул. "Скайлер" № 5

faxФакс:

  • Vivacom: 032-60-87-40

emailE-mail: Plovdiv@nssi.bg

infoРаботно време на служителите

Сутрин - от 08:30 ч. до 12:30 ч.
След обед - от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Приемно време за граждани от 8:30 ч. до 16:30 ч.

 

phoneИнформация

  • Vivacom: 032-60-86-92

 

phoneКраткосрочни плащания и контрол

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"

  • Vivacom: 032-60-86-76
  • Vivacom: 032-60-86-79

 

phoneПенсии

Приемна "Пенсии"

  • Vivacom: 032-60-87-64

 

phoneПарични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

  • Vivacom: 032-60-86-46
  • Vivacom: 032-60-86-47

 

phoneПарични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

  • Vivacom: 032-60-86-30
  • Vivacom: 032-60-86-20

Contacts

Contact center